asparuhovo logo

Издаване на служебна бележка по чл.15, ал.3 от НОАМЦУТОВ

Услуга № УТ - 38 - Е
Издаване на служебна бележка по чл. 15, ал. 3 от НОАМЦУТОВ
Нормативна уредба
НОАМЦУТОВ, ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост на имота, други документи при необходимост
Цена - административната услуга е безплатна
Входящ документ Заявление за издаване на служебна бележка по чл. 15, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ (РД 7.5–01–111–01);
Изходящ документ Служебна бележка

административната услуга е безплатна

Заявление за издаване на служебна бележка на основание чл. 15, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ
 
 
Powered by Phoca Download