asparuhovo logo

Издаване на разрешение за монтаж на рекламно-информационни елементи и съгласуване на проекти за разполагане на РИЕ

Услуга № 9062 Издаване на разрешение за монтаж на рекламно-информационни елементи и съгласуване на проекти за разполагане на РИЕ

Съгласуване на проекти за разполагане  на рекламно - информационни елементи
Нормативна уредба Наредба за рекламна дейност на Община Варна, чл. 9 от ЗМДТ, НОАМТЦУТОВ; ЗЗД; чл.57, ал.1 от ЗУТ
Необходими документи Ситуационна скица, Архитектурен и конструктивен проект/ Ел. проект за светещи РИЕ, Документ за собственост на имота (за частен имот) – копие от нотариален акт, Договор за дружество ако заявителя е ДЗЗД, Декларация за съгласие на собственика, договор за наем, протокол от общо събрание (частен имот), Конструктивна експертиза за състоянието на носещата калканна /фасадна стена или покрив – за съоръжения закрепени за сграда, Обяснителна записка (може да е включена в проекта), Снимка (визуализация) цветна  на РИЕ (за съществуваща), фотоколаж за нови, пълномощно и други документи при необходимост
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Входящ документ Заявление УИН 2100/АИС 9062
Изходящ документ Проект - Съгласуван

 

Издаване на разрешение за монтаж на рекламно - информационни елементи
Необходими документи Забележка: При подновяване Ситуационна скица към момента на подновяване; Конструктивно становище за състоянието на съоръжението/ята към момента на подновяване на договора, разрешението за поставяне – ежегодно. Цветна фотоснимка (визуализация) на РИЕ.
Входящ документ  Заявление УИН 2100/АИС 9062
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Изходящ документ Разрешение за монтаж и Договор за РИЕ със срок 1 година

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта