asparuhovo logo

Издаване на разрешение за монтаж на рекламно - информационни елементи

Услуга № 9062
Издаване на разрешение за монтаж на рекламно - информационни елементи
Нормативна уредба
Наредба за рекламна дейност на Община Варна, ЗМДТ
Необходими документи Удостоверение за актуално състояние, копие от Булстат, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания, ситуационна схема за разполагане на РИЕ, снимка (визуализация) на РИЕ, съгласуван проект, други документи при необходимост
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  45 дни 60 лв.
Входящ документ Заявление (РД 7.5 01-110-01), Декларация (РД 7.5 01-110-02)
Изходящ документ Разрешение за монтаж

 
 
Powered by Phoca Download