asparuhovo logo

Издаване на удостоверение по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на документи в „Архив”

Услуга № 9002
Издаване на удостоверение по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на документи в „Архив”
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК
Необходими документи
Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  10 дни 7,00 лв.
Бърза услуга  7 дни 10,00 лв.
Експресна услуга  3 дни 15,00 лв.
Входящ документ Заявление (АИС 9002)
Изходящ документ Удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на документи в „Архив”
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта