asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга № 39011
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Изходящ документ Удостоверение за настоящ адрес

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Декларация на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация
Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация
 
 
Powered by Phoca Download