asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга № 39011
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.
Необходими документи Адресна карта за настоящ адрес, документ за самоличност, документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди, писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа, други документи при необходимост.
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
веднага 2,00 лв.
Входящ документ Адресна карта за настоящ адрес
Изходящ документ Удостоверение за настоящ адрес

Адресна карта за настоящ адрес
Декларация по чл.92 ал.3
Декларация по чл.92 ал.6
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта