asparuhovo logo

Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна

Услуга № СИДК – 09
Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна
Дейност
Социална услуга „Обществена трапезария”
Основание Социална програма на Община Варна – Разкриване на обществена трапезария за социално слаби граждани на град Варна; Заповед № 0927/18.05.2004 год. на Кмета на Община Варна
Дейност Издаване на заявки за безплатни карти за градския транспорт на лица над 65 години
Основание Заповед № 3294/16.12.2005 год. на Кмета на Община Варна; Инструкция
Дейност Снабдяване на местното население с дърва за огрев на преференциални цени
Основание Споразумение с Държавно горско стопанство - Варна

Заявление за ползване на услугата „Обществена трапезария“
 
 
Powered by Phoca Download