asparuhovo logo

Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна

Услуга № КСИД – 04
Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна
Дейност
Социална услуга „Обществена трапезария”
Основание Социална програма на Община Варна – Разкриване на обществена трапезария за социално слаби граждани на град Варна; Заповед № 0927/18.05.2004 год. на Кмета на Община Варна
Дейност Издаване на заявки за безплатни карти за градския транспорт на лица над 65 години
Основание Заповед № 1631/05.05.2020 год. на Кмета на Община Варна; Инструкция; Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Врна, приета с Решение № 433-2(10)16.12.2020 г. на Общински съвет - Варна

Дейност Снабдяване на местното население с дърва за огрев на преференциални цени
Основание Споразумение с Държавно горско стопанство - Варна

Заявление-декларация за ползване на услугата „Обществена трапезария“
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта