asparuhovo logo

Производство за настаняване в общински жилищен имот

Услуга № 9236

Производство по настаняване в общински жилищен имот

Нормативна уредба Наредба за УРУЖНГНПОЖ на Община Варна, ЗОС, АПК

Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, декларация по образец, удостоверения от службата по вписвания по местоживеене и месторождение на всички членове на семейството, копие от договор за наем, актове за раждане на деца до 18 г.(за справка), други документи при необходимост

Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ - 5.00 лв.

Входящ документ Заявление (РД 7.5 01-64-01), Заявление за продължаване срока на заповедта за настаняване / договора за отдаване под наем (РД 7.5 01-64-02)

Изходящ документ Заповед за настаняване / Договор за отдаване под наем

Заявление за Производство за настаняване в общински жилищен имот
Заявление за продължаване срока на заповедта за настаняване
 
 
Powered by Phoca Download