asparuhovo logo

Производство за настаняване в общински жилищен имот

Услуга № 9236

Производство по настаняване в общински жилищен имот

Нормативна уредба Наредба за УРУЖНГНПОЖ на Община Варна, ЗОС, АПК, ГПК

Необходими документи Декларация по образец; Копие от ЕР на ТЕЛК /при наличие/; Копие от договор за наем за живеещите на свободен наем /при наличие/, както и други документи при необходимост

Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ - 5.00 лв.

Входящ документ Заявление за производство за настаняване в общински жилищен имот АИС 9236; декларация по образец; Заявление за продължаване срока на заповедта за настаняване АИС 9236; декларация по образец;

Изходящ документ Заповед за настаняване / Договор за отдаване под наем

Заявление за Производство за настаняване в общински жилищен имот
Заявление за продължаване срока на заповедта за настаняване
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта