asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за наследници

Услуга № 9210
Издаване на удостоверение за наследници
Нормативна уредба
ЗМСМА, ЗН, СК, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване на удостоверение за наследници, препис извлечение от акт за смърт, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване на удостоверение за наследници
Изходящ документ Удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение за наследници
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта