asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за наследници

Услуга № 9210
Издаване на удостоверение за наследници
Нормативна уредба
ЗМСМА, ЗН, СК, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване на удостоверение за наследници, препис извлечение от акт за смърт, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване на удостоверение за наследници
Изходящ документ Удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение за наследници
 
 
Powered by Phoca Download