asparuhovo logo

Категоризация на граждани с установени жилищни нужди

Услуга № 9239

Категоризация на граждани с установени жилищни нужди

Нормативна уредба Наредба за УРУЖНГНПОЖ на Община Варна, ЗОС, АПК, ГПК

Необходими документи Декларация по образец; Копие от ЕР на ТЕЛК /при наличие/; Копие от договор за наем за живеещите на свободен наем /при наличие/, както и други документи при необходимост

Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ

Входящ документ Заявление (УИН-2105 / АИС-9239)

 

Заявление (УИН-2105 / АИС-9239)
Декларация (УИН-2105 / АИС-9239)
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта