asparuhovo logo

Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно - информационни елементи

Услуга № 9061
Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно - информационни елементи
Нормативна уредба
Наредба за рекламна дейност на Община Варна, ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, удостоверение за актуално състояние, копие от Булстат, удостоверение за липса на публични общински вземания, служебна бележка за липса на задължения към Община Варна. Ситуационна схема за разполагане на РИЕ; проект на РИЕ; снимка /визуализация/ на РИЕ
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
до 4 кв. м. 30 дни - 30 лв.
над 4 кв.м. 30 дни - 100 лв.
За разглеждане на всяка отделна позиция, представена в пакета документи от проекта, се заплаща цена до 4 кв.м. – 5 лв. и над 4 кв. м. – 10 лв.
Входящ документ Заявление (РД 7.5–01–61–01)
Изходящ документ Проект - съгласуван

 
 
Powered by Phoca Download