asparuhovo logo

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ

УИН 1989/АИС 9032

Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект в частен имот

Необходими документи: Цялата преписка по Заявление АИС 9144 /с одобрена вече проектна документация/ се предава на Дирекция КСИД

Срок и цена на услуга съгласно чл. 56, т. 6 от Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ: 14 дни 20,00 лв.

Забележка: Срокът започва да тече след одобряване на схемата и проектната документация от Гл. архитект на Район „Аспрухово“.

Изходящ документ: Разрешение за поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за срок до 10 години, съгласно чл. 62, ал.1, т. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (Загл. изм. - Решение на ОбС Варна № 542-8(14)/4.03.2021 г.)

Действие:

1. Предаване на насочените за деня заявления с одобрена проектна документация

2. Разпределение на заявленията за изпълнение на услугата

3. Изпълнение на услугата:

- Изготвяне на Разрешение за поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за срок до 10 години, съгласно чл. 62, ал.1, т. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ;

          - Предоставяне на разрешението за подпис от Кмета на района

4. Начисляване на адм. такса след издаване на разрешение

5. Предоставяне на разрешението на заявителя

6. За текущо съхранение – досие, съдържащо входящ документ, приложени документи, разрешение

7. За архивиране - досиета преместваеми обекти

Входящ документ Заявление (УИН 1989 / АИС 9032);Декларация (УИН 1989 / АИС 9032);

Заявление УИН 1989 / АИС 9032
Декларация УИН 1989 / АИС 9032
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта