asparuhovo logo

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Услуга № 39049
Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
Нормативна уредба
§ 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи Заявление по образец, влязло в сила решение на ПК за възстановяване на собственост, пълномощно и други документи при необходимост.

А. - Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с издаване на заповед за възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
Цена Приложение 2 на НОАМТЦУТОВ
Входящ документ Заявление за издаване заповед по § 4 к, ал. 7 за възстановяване право на собственост при условията на § 4 б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (АИС 39049)
Изходящ документ Заповед на Кмета на района

Обикновена услуга 30 дни 50,00 лв.

Заявление за издаване заповед по § 4 к, ал. 7 за възстановяване право на собственост при условията на § 4 б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта