asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец

Услуга № 9218
Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец
Нормативна уредба
ЗМДТ, Наредба за обществения ред на Община Варна, НОАМТЦУТОВ
Необходими документи Заявление по образец, копие от имунизационен паспорт на кучето; № на микрочип; други документи при необходимост
Такса чл.70, ал.1 от Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ 
За притежаване на куче и/или котка собственикът заплаща годишна такса в дирекция „Местни данъци”, Община Варна в размер на 24 лв. до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
Входящ документ
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ АИС 9218
Изходящ документ Удостоверение по образец от Община Варна
Основания за освобождаване на собствениците на куче от такса
– чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
• Кучета на инвалиди;
• Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• Кучета, използвани за опитни цели;
• Кучета, използвани от Българския червен кръст;
• Кастрирани кучета;
Ловни кучета;
• Кучета с поставен регистрационен микрочип за първата година от регистрацията им.

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта