asparuhovo logo

Издаване на разрешение за разполагане на строителни материали върху терени общинска собственост

Услуга № УТ – 35-Е
Издаване на разрешение за разполагане на строителни материали върху терени общинска собственост
Нормативна уредба
ЗМДТ, НОАМЦУТОВ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
ІІІ и ІV зона 2,25 лв./кв.м. за месец или част от месеца
Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за разполагане на строителни материали на терени общинска собственост (РД 7.5–01–50–01)
Изходящ документ Разрешение за разполагане на строителни материали върху терен общинска собственост

Заявление за издаване на разрешение за разполагане на строителни материали на терени общинска собственост
 
 
Powered by Phoca Download