asparuhovo logo

Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лица

Услуга № КСИД-03
Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лица
Нормативна уредба
ЗМДТ, НОАМТЦУТОВ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, разрешение за строеж (ако не е издаден от район „Аспарухово), скица с указан начин на поставяне и размери на загражденията и/или ситуация, проект част ПБЗ, график за прокопаване (ако не е издаден от район „Аспарухово) и други документи при необходимост;
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
ІІІ и ІV зона 2,25 лв./кв.м. за месец или част от месеца
Входящ документ КСИД-03/ 9032
Изходящ документ Разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лица

Заявление за издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лица
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта