asparuhovo logo

Регистриране на строежи от ІV и V категория (на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ)

Услуга № 9111
Регистриране въвеждането в експлоатация  на строежи  от ІV и V категория (на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ)
Нормативна уредба
чл. 177, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, окончателен доклад на сторителния надзор, разрешение за строеж (акт за узаконяване), протокол за сторителна линия и ниво, заверена заповедна книга, констативен акт по чл .176, ал. 1 от ЗУТ, технически паспорт на строежа, договори с експлоатационните дружества за присъединяване; СБЛЗОВ; други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. Регистриране на строежи ІV и V категория
Обикновена услуга -7 дни ІV - 700 лв., V – 500 лв.
Б. Регистриране на реконструкции, преустройства, основен ремонт и смяна предназначение на обекти ІV и V категория
Обикновена услуга -7 дни ІV - 550 лв., V – 400 лв.
Забележка При заявяване на услугата се заплаща депозит в размер на 100 лв., който се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай на неодобрени и върнати документи, депозитът не се възстановява.
Входящ документ Заявление за регистриране въвеждането в експлоатация на строежи ІV и V категория (РД 7.5–01–43–01)
Изходящ документ Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Заявление за регистриране въвеждането в експлоатация на строежи ІV и V категория
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта