asparuhovo logo

Попълване и поправка на кадастрална основа

Услуга № УТ - 20
Попълване и поправка на кадастрална основа
Нормативна уредба
ЗУТ, ЗКИР, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, проект – 2 екз., СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Не се заплаща такса на основание Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ.
Входящ документ Заявление за попълване и поправка на кадастрална основа (РД 7.5–01–35–01);
Изходящ документ Заповед на Кмета на района

Заявление за попълване и поправка на кадастрална основа
 
 
Powered by Phoca Download