asparuhovo logo

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Услуга № 2098
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Нормативна уредба
чл. 159, ал. 3 от ЗУТ и Наредба № 3 на МРРБ
Необходими документи Заявление по образец, Протокол 2; трасировъчен проект, ПУП или виза за обекта, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 14 дни 40,00 лв.
Входящ документ Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (УИН 2098 / АИС 9092)
Изходящ документ Констативен акт по чл. 7, ал. 3, т. 3 от Наредба № 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Заявление за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта