asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

Услуга № 9084
ИздаванИздаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ
Нормативна уредба
§16, ал. 1 от ПР на ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, актуална скица, нотариално заверена декларация за период на извършване на строежа, части от одобрен проект и/или разрешение за строеж, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни 100,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ (РД 7.5–01–32–01), Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по по § 127, ал. 1 от ПР на ЗУТ (РД 7.5–01–32–02)
Изходящ документ Удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ
 
 
Powered by Phoca Download