asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга № 2084
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Нормативна уредба
§16, ал. 1 от Преходните разпоредби и §127 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, актуална скица, нотариално заверена декларация за период на извършване на строежа, геодезическо и архитектурно заснемане на обекта
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни 100,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за търпимост (АС 2084-9084)
Изходящ документ Удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта