asparuhovo logo

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга № 2063
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Нормативна уредба чл. 181, ал. 2 от ЗУТ; чл. 3, ал. 3 на Приложение № 2 към ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ/ извършва се служебна справка, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт обр. 14 за приемане на конструкцията, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ Обикновена услуга до 10 дни 100,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Изходящ документ Удостоверение за степен на завършеност на строеж и протокол
Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи


Услуга № 9097
Заверка на удостоверение за степен за завършеност на строеж след изтичане на двумесечен срок от издаването му
Нормативна уредба чл. 181, ал. 2 от ЗУТ; чл. 3, ал. 3 на Приложение № 2 към ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ/, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт обр. 14 за приемане на конструкцията, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 10 дни 25,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж (РД 7.5–01–31–01)
Изходящ документ Удостоверение за степен на завършеност на строеж - презаверено

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта