asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Услуга № 2063
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
Нормативна уредба
чл. 181, ал. 2 от ЗУТ; чл. 3, ал. 3 на Приложение № 2 към ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ/, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт обр. 14 за приемане на конструкцията, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 10 дни 100,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж (УИН 2063 АИС 9083/9097)

Изходящ документ Удостоверение за степен на завършеност на строеж


Услуга № 9097
Заверка на удостоверение за степен за завършеност на строеж след изтичане на двумесечен срок от издаването му
Нормативна уредба чл. 181, ал. 2 от ЗУТ; чл. 3, ал. 3 на Приложение № 2 към ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ/, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт обр. 14 за приемане на конструкцията, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 10 дни 25,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж (РД 7.5–01–31–01)
Изходящ документ Удостоверение за степен на завършеност на строеж - презаверено

Заявление за издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта