asparuhovo logo

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване – § 184 от ПЗР на ЗУТ

Услуга № 9077
Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване – § 184 от ПЗР на ЗУТ
Нормативна уредба
§ 184 от ПЗР на ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, 3 екз. от инвестиционен проект, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
I. Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки
:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
В. За жилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Г. За нежилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
Входящ документ Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване и за издаване на акт за узаконяване - § 184 от ПЗР на ЗУТ (при входиране на документацията) (РД 7.5–01–26–01)
II. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и за издаване на акт за узаконяване – § 184 от ПЗР на ЗУТ
За проекта 300 % от таксата по услуги №
9072 или № 9073, не по-малко от 100 лв.
За акта за узаконяване – 100 лв.
Входящ документ Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване и за издаване на акт за узаконяване - § 184 от ПЗР на ЗУТ (РД 7.5–01–26–02)
Услуга № 9072
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
Обикновена услуга  14 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  1,35 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Б. За нежилищни сгради  2,70 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.   
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Услуга № 9073
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Обикновена услуга  30 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки 4,05 лв./кв.м., не по-малко от 100 лв.
Б. За нежилищни сгради 8,10 лв./кв.м., не по-малко от 150 лв. 
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
III. Издаване на акт за узаконяване
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ - 100 лв.
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване, Акт за узаконяване

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване и за издаване на акт за узаконяване - § 184 от ПЗР на ЗУТ (при входиране на документацията)
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване и за издаване на акт за узаконяване - § 184 от ПЗР на ЗУТ
 
 
Powered by Phoca Download