asparuhovo logo

Процедиране на градоустройствена разработка

Услуга № 9070
Процедиране на градоустройствена разработка
Нормативна уредба
Чл. 128, ал. 3, ал. 12; чл. 133, ал. 1 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, проект на ПУП – 2 бр. оригинали с магнитен носител, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
До три имота: Обикновена услуга  30 дни 150,00 лв.
Над три имота: Обикновена услуга  30 дни 300,00 лв.
Входящ документ Заявление за процедиране на градоустройствена разработка (РД 7.5–01–23–01)
Изходящ документ -

Заявление за процедиране на градоустройствена разработка
 
 
Powered by Phoca Download