asparuhovo logo

Одобряване на подробен устройствен план

Услуга № 2117
Одобряване на подробен устройствен план
Нормативна уредба Чл. 59м чл. 60; чл. 124, ал. 3; чл. 133; чл. 134, ал. 1 и 2; чл. 135; чл. 136 от ЗУТ и § 8, ал. 1 във връзка с § 6, ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, проект на ПУП, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
До три имота: Обикновена услуга  30 дни 270,00 лв.
Над три имота: Обикновена услуга  30 дни 480,00 лв.
Входящ документ Заявление за приемане и одобряване на проект за ПУП (УИН 2117/АИС 9069),
Изходящ документ Заповед

Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта