asparuhovo logo

Допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план

Услуга № 2001
Допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план
Нормативна уредба
Чл. 124, ал. 3; чл. 133 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, актуална скица от СГКК, скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, извадка от кадастралния регистър от СГКК, извадка от ОУП, актуална скица, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни 50,00 лв.
Входящ документ Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП-ПЗ (УИН 2001/АИС 9067),
Изходящ документ Заповед

Заявление за допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта