asparuhovo logo

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
Нормативна уредба
ЗУТ, АПК
Необходими документи Документ за собственост, виза за проектиране, одобрен инвестиционен проект; СБЛЗОВ; други документи при необходимост

Услуга № 9110
Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
Такса
съгл. Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ – раздел „Такси за технически услуги”
Обикновена услуга  7 дни 100,00 лв.

Услуга № 9145
Презаверяване на разрешение за строеж
Такса
съгл. чл. 153,  ал. 2 и 3 от ЗУТ
Обикновена услуга  30 дни 50,00 лв.

Услуга № 91102
Вписване на забележка към издадено разрешение за строеж по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – промяна по време на строителството
Такса
съгл. Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ – раздел „Други местни такси, определени със закон
Обикновена услуга  7 дни 50,00 лв.

Услуга № 9081
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект
Такса съгл. Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ – раздел „Други местни такси, определени със закон”
Обикновена услуга  7 дни 100,00 лв.

Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за строеж (УИН 2112/АИС 9110)
Изходящ документ Разрешение за строеж

Заявление за издаване на разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта