asparuhovo logo

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза)

Услуга № 2083
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза)
Нормативна уредба
Чл. 12, ал. 3; чл. 41, ал. 2; чл. 50; чл. 51; чл. 58; чл. 59; чл. 133, ал. 6; чл. 134, ал. 6; чл. 140 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, скица от СГКК, копие от одобрен и влязъл в сила ПУП (ПЗ, ПР, ПРЗ), СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 30,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза) (РД 7.5–01–17–01)
Изходящ документ Скица с указан начин на застрояване

Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза)
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта