asparuhovo logo

Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна

Услуга № 39006
Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗМДТ, Заповед на Кмета на Община Варна
Необходими документи

За юридически лица – регистрация по БУЛСТАТ, удостоверение за актуална съдебна регистрация, документ за самоличност на заявителя или нотариално заверено пълномощно на представителя

За еднолични търговци - регистрация по БУЛСТАТ, документ за самоличност на заявителя или нотариално заверено пълномощно на представителя

За физически лица -  документ за самоличност на заявителя или нотариално заверено пълномощно на представителя

За дружества, регистрирани по ЗЗД - регистрация по БУЛСТАТ, дружествен договор, документ за самоличност на заявителя  или нотариално заверено пълномощно на представителя

Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Експресна услуга  1 ден - безплатно.
Ввходящ документ -
Изходящ документ Служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта