asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

Услуга № 9146
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗМДТ, КТ, КЗСОО, ЗП
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, трудова книжка, други документи
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 5,00 лв.
Бърза услуга 10 дни 7,00 лв.
Експресна услуга  5 дни 10,00 лв.
За издаване на удостоверение УП-2 за повече от 3 отработени години (за брутно трудово възнаграждение) - 1,00 лв. за всяка година.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)(РД 7.5–01–14-01)
Изходящ документ Уодстоверение образец УП – 2

Заявление за издаване на удостоверение УП 2 и 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта