asparuhovo logo

Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове на гражданско състояние

Услуга № 9016
Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове на гражданско състояние
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове на гражданско състояние (РД 7.5-01-13-01)
Изходящ документ Препис от искания документ

Заявление за издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове на гражданско състояние
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта