asparuhovo logo

Приемане на заявления за припознаване

Услуга № 9165

Приемане на заявления за припознаване
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, удостоверение за раждане, други документи при необходимост
Входящ документ Заявление за припознаване
Изходящ документ Вписване на припознаването в акта за раждане ако няма възражения 3 месеца след уведомяване на заинтересованите страни.

Заявление за припознаване
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта