asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Услуга № 9008
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
/за родените и починалите през 1971 – 1979, 1984 – 1987, след 1996 год./
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗБДС, СК, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (РД 7.5-01–10–01)
Изходящ документ Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 
 
Powered by Phoca Download