asparuhovo logo

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга № 9130
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
/за починалите през 1971 – 1979, 1984 – 1987, след 1996 год./
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗБДС, СК, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  веднага 10,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път (РД 7.5–01–08-01)
Изходящ документ Препис – извлечение от акт за смърт

Заявление за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта