asparuhovo logo

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Нормативна уредба Чл. 154, ал.1 и ал.5 Чл. 142 - 145 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, заверено копие от ПУР или Виза за проектиране, скица от СГКК, 3 екз. инвестиционни проекти ( част - ВиК, Електро, Технологична, Трасировъчен план, Строителни конструкции, предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване, Комплексен доклад за оценка на съответствието,Становище от РИОСВ, Документ, доказващ законността на съществуващите проводи и сгради, засегнати от проекта, Декларация на основание чл. 73, ал.2 от ЗУТ, Декларация за съгласие по чл. 154, ал.5 от ЗУТ и други документи при необходимост.
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
A. За линейни инженерни мрежи
1.При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 7 дни 65% от цената за одобряване на инв. проект, но не по-малко от 100 лв. + 50лв. за издаване на заповед по чл. 154
2.При ОСПИ от ЕССИ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 30 дни 65% от цената за одобряване на инв. Проект, но не по-малко от 100 лв. + 50лв. за издаване на заповед по чл. 154
Забележка При заявяване на услугата се заплаща депозит в размер на 100 лв., който се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай на неодобрени и върнати документи, депозитът не се възстановява.
Входящ документ Заявление за допускане на изменения в одобрени инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура (на основание чл. 154 от ЗУТ) (РД 7.5-01-39-01, РД 7.5-01-39-02, РД 7.5-01-39-03)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване, и заповед към издадено РС по чл.154,ал.5 от ЗУТ- промяна по време на строителство

Заявление за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта