asparuhovo logo

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Презаверяване на разрешение за строеж
Нормативна уредба
ЗУТ, АПК
Необходими документи Документ за собственост, РС-оригинал, други документи при необходимост

Услуга № 2113
Презаверяване на разрешение за строеж
Такса
съгл. Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ – раздел „Такси за технически услуги”
Обикновена услуга  14 дни 50,00 лв.

Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за строеж (АИС 9145)
Изходящ документ Презаверено Разрешение за строеж

Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта