asparuhovo logo

Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ

Услуга № 9139
Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ
Нормативна уредба
чл. 202, чл. 203 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, актуална скица, виза за поректиране 3 екз. инвестиционен проект, становища от експлоатационни дружества, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки
30 дни 2,05 лв./кв.м. (не по-малко от 50 лв.)
Б. За нежилищни сгради
30 дни 4,05 лв./кв.м. (не по-малко от 50 лв.)
Входящ документ Заявление за разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба (Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване

Заявление за пазглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта