asparuhovo logo

Регистрация на пчелни семейства

Услуга № 9242

Регистрация на пчелни семейства

Нормативна уредба ЗМСМА, Закон за пчеларството, чл.13 от Наредба № 27/10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства

Необходими документи Заявление по образец; Ветеринарномедицинското свидетелство, удостоверение за регистрация на животновъден обект, издадено от ОДБХ; документ за собственост на имот; декларация по образец и други документи при необходимост;

Такса Административната услуга е безплатна

Входящ документ Декларация за регистрация на пчелни семейства (УИН 2029/АИС 9242)

Регистрация на пчелни семейства
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта