asparuhovo logo

Регистрация на пчелни семейства

Услуга № 9242

Регистрация на пчелни семейства

Нормативна уредба ЗМСМА, Закон за пчеларството, Наредба № 27/10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства

Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност

Такса Административната услуга е безплатна

Входящ документ Декларация за регистрация на пчелни семейства (РД 7.5 – 01 – 128 - 01)

Регистрация на пчелни семейства
 
 
Powered by Phoca Download