asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Услуга № 9147
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗМДТ, КТ, КЗСОО, ЗП
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, трудова книжка, други документи
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 5,00 лв.
Бърза услуга  10 дни 7,00 лв.
Експресна услуга  5 ден 10,00 лв.
Входящ документ Заявление (РД 7.5 01-117-01)
Изходящ документ Удостоверение обр. УП – 3

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта