asparuhovo logo

Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга № 39021
Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Заявление, документ за самоличност, други документи при необходимост
Цена на услуга Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Входящ документ Заявление (РД 7.5-01-122-01)
Изходящ документ Заверен препис/фотокопие

Заявление за издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта