asparuhovo logo

Издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители

Услуга № 9149
Издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 5,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 10,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 15,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението или входяща кореспонденция
Изходящ документ Удостоверение

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта