asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга № 9211
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  веднага 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Изходящ документ Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта