asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Услуга № 9151
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Нормативна уредба
ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Изходящ документ Удостоверение за промени на настоящ адрес

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта