asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000г.

Услуга № 9150
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
Нормативна уредба
ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  веднага 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Изходящ документ Удостоверение за промени на постоянен адрес

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта