asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга № 9212
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Необходими документи Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението, документ за самоличност, други документи при необходимост
Цена на услуга Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  веднага 10,00 лв.
Входящ документ Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
Изходящ документ Удостоверение за родените от майката деца

Искане за издаване удостоверение въз основа на регистъра на населението
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта