asparuhovo logo

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад

Услуга № 9072
Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
Нормативна уредба
чл. 142; чл. 143; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 148; чл. 152 от ЗУТ от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, 3 екз. инвестиционен проект, СБЛЗОВ, други документи при необходимост

Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
Входящ документ Заявление за разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад (проучване и разглеждане при входиране на документацията) (РД 7.5–01–115–01)
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки:
с ОСИП от ЕСУТ 14 дни 25,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 14 дни 40,00 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението
с ОСИП от ЕСУТ 14 дни 25,00 лв.

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – с ОСИП  от ЕСУТ 1,35 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Б. За нежилищни сгради – с ОСИП от ЕСУТ 2,70 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Входящ документ Заявление за разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад (РД 7.5–01–115–02)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване, Разрешение за строеж

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта