asparuhovo logo

Съгласуване на идеен инвестиционен проект

Услуга № 2023
Съгласуване на идеен инвестиционен проект
Нормативна уредба
Чл. 141, ал. 1 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, виза за проектиране, актуална скица, копие от действащ ПУП, 3 екз. инвестиционен проект, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК, други документи при необходимост

Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
Входящ документ Заявление за съгласуване на идеен инвестиционен проект (при входиране на документацията) (РД 7.5–01–114–01)
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
В. За жилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Г. За нежилищни сгради - за преустройство и реконструкции на съществуващи сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.

Съгласуване на идеен инвестиционен проект
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни
0,45 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Входящ документ Заявление за съгласуване на идеен инвестиционен проект (УИН 2023 / АИС 9071)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване

Заявление за съгласуване на идеен инвестиционен проект
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта