asparuhovo logo

Изплащане на обезщетения по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Услуга № УТ - ПР
Изплащане на обезщетения по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Нормативна уредба
ЗПСЗЗ, ППЗСПЗЗ

Изплащане на обезщетения за извършени подобрения – по §4в и §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи Удостоверение за предоставяне на земя; влязла в сила заповед за одобряване на оценка на подобрения; нотариално заверено пълномощно от всички наследници, с което се упълномощава един от тях за получаване на обезщетението; копие от лична карта на упълномощения; актуално удостоверение за титуляр на банкова сметка (заверено за вярност); заверен препис от съдебно решение (ако заповедта е била обжалвана)
Входящ документ Заявление за изплащане на обезщетение за извършени подобрения (на основание § 4в и § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ) (АИС)

Изплащане на обезщетения за земя – по §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ

Необходими документи Влязло в сила решение на ПК; нотариално заверено пълномощно от всички наследници, с което се упълномощава един от тях за получаване на обезщетението; копие от лична карта на упълномощения; актуално удостоверение за титуляр на банкова сметка (заверено за вярност); заверен препис от съдебно решение (ако има заведени дела за собствеността на имота); документ за идентичност на имена (при констатирано различие в имената)
Входящ документ Заявление за изплащане на обезщетение за земя – по § 4 ж от ПЗР на ЗСПЗЗ (АИС)

Изплащане на обезщетения за земя – разлика над 600 кв.м. – по §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи Влязло в сила решение на ПК;заповед на Кмета на района за одобряване на оценка на земя – разлика над 600 кв.м.; нотариално заверено пълномощно от всички наследници, с което се упълномощава един от тях за получаване на обезщетението; копие от лична карта на упълномощения; актуално удостоверение за титуляр на банкова сметка (заверено за вярност); заверен препис от съдебно решение (ако заповедта е била обжалвана); документ за идентичност на имена (при констатирано различие в имената)
Входящ документ Заявление за изплащане на обезщетение за земя – разлика над 600 кв.м. – по § 4 з от ПЗР на ЗСПЗЗ (АИС)

Заявление за изплащане на обезщетение по §4
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта